Повний задом наперед! На догоду монополістам на Сумщині ліквідовують тервідділення АМКУ

Громадськість області через газету «Сумщина» звернулася до вищого керівництва держави з проханням припинити ліквідацію територіального відділення Антимонопольного комітету України, повідомив головний редктор газети Сергій Моша. Відкритий лист адресовано Президенту України Петру Порошенку, голові ВР Андрію Парубію та прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману.

«Необґрунтованим і шкідливим для інтересів держави Україна, – йдеться у листі, –  вважаємо подальше створення відірваних територіально від місцевих громад, населення, малого та середнього бізнесу у спорах з місцевими монополістами 7 базових міжобласних відділень (з одночасною ліквідацією як юридичних осіб 19 територіальних відділень та створення на їх основі секторів з подальшим приєднанням до базових відділень). Так, до Харківського обласного територіального відділення АМКУ мають бути приєднані Сумське, Луганське, Донецьке обласні територіальні відділення АМКУ, які фактично втратять повноваження на місцях і будуть неефективними».

Звернення громадських активістів підтримав народний депутат Олександр Сугоняко, який з цього приводу готує відповідне депутатське звернення.

 Повний тест Звернення:

«Загальновідомо, що в демократичних країнах при проведенні реформ обов’язково враховуються стан суспільства, його громадська думка, що виражає ставлення людей і соціальних груп до їх здійснення, їх наслідків. Громадські інституції надають суспільству цінну інформацію та практичні рекомендації для сфери управління соціальними процесами щодо здійснення реформ з метою якісних суспільних перетворень.
Громадськість Сумської області занепокоєна т.зв. «реформуванням», а насправді започаткуванням і реалізацією схеми неефективного витрачання бюджетних коштів Антимонопольним комітетом України, за якої переважна більшість трудових та матеріальних ресурсів концентрується центральним апаратом (посилюється централізація) та штучно створюється вакуум серед механізмів захисту місцевих громад, населення, малого та середнього бізнесу у відносинах з місцевими монополістами.
Голова АМКУ Ю. Терентьєв вважає реформою руйнування перевіреного часом реального механізму захисту на місцях від монополістів. Необґрунтованим і шкідливим для інтересів держави Україна вважаємо подальше створення відірваних територіально від місцевих громад, населення, малого та середнього бізнесу у спорах з місцевими монополістами 7 базових міжобласних відділень (з одночасною ліквідацією як юридичних осіб 19 територіальних відділень та створення на їх основі секторів з подальшим приєднанням до базових відділень). Так, до Харківського обласного територіального відділення АМКУ мають бути приєднані Сумське, Луганське, Донецьке обласні територіальні відділення АМКУ, які фактично втратять повноваження на місцях і будуть неефективними.
На даний час АМК України є одним з найменших за чисельністю (761 особи) державних органів, які мають у своєму складі систему територіальних відділень (управлінь), що виконують функції захисту економічної конкуренції та інтересів громадян. Після чергового скорочення територіальних відділень у липні 2017 року співвідношення між центральним апаратом АМКУ та тервідділеннями становить 318 (41%) та 443 (59%) штатних одиниць відповідно. Для прикладу, внаслідок останнього скорочення чисельність штатних одиниць Сумського обласного територіального відділення АМКУ скоротилася з 19 до 12.
Отже можна констатувати, що АМКУ навіть до липня 2017 року мав мінімальну чисельність в областях при тому, що в інших державних органах розмежування здійснюється за принципом створення територіальних управлінь (з урахуванням процесів децентралізації без збільшення загальної чисельності), які є контактними особами для різних суб’єктів господарювання – від державних підприємств до малих та середніх підприємств і місцевого населення – як опора існуючої адміністративної структури.
Так звані малі відділення, до яких належить і Сумське, навіть з незначними людськими ресурсами дозволяють розглядати доволі масштабні справи. Наприклад, після приходу нового керівництва до КП «Міськводоканал» громадськість м. Суми у 2014- 2016 роках зіштовхнулась з проблемами подвійного нарахування обсягів споживання води по лічильниках гарячої води як зі сторони водоканалу, так і тепловиків, нарахування плати за нормами через масове невиконання повірки водоканалом у попередні роки. Лише за результатами розгляду цих двох справ КП «Міськводоканал» здійснив прямі перерахунки споживачам на 5 млн грн та утримався від нарахування 15 млн гривень. При цьому, відповідно до інформації з http://data.gov.ua, витрати на утримання Сумського тервідділення АМКУ у 2016 році становили 1 300 000 грн.
Значення територіальних відділень для АМКУ відображають статистичні данні за 2016 рік:
– кількісний показник припинених порушень: ЦА АМКУ припинено 195 порушень (6,3%), а ТВ АМКУ припинено 2877 порушень (93,7%);
– кількість розглянутих заяв (яскраво показує навантаження): ЦА АМКУ – 1497 (31,4%), а ТВ АМКУ – 3 278 (68,6%).
В звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) звертається увага на те, що: «Представники центрального апарату АМКУ не в повному обсязі проінформовані про роботу обласних територіальних відділень в частині визначення пріоритетів та вирішення спорів. Територіальним відділенням бракує рекомендацій та роз’яснень з конкретних питань та методичних рекомендацій від центрального апарату, що перешкоджає застосуванню ними єдиного підходу у випадку проведення розслідування на загальнонаціональному ринку та призводить до різного тлумачення законодавства про захист економічної конкуренції та політики забезпечення його дотримання в різних областях. Окрім розгляду абсолютної більшості справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (майже 90%), територіальні відділення мають важливе значення, оскільки вони є контактними особами для різних суб’єктів господарювання – від державних підприємств до малих та середніх підприємств і місцевого населення. Територіальні відділення сприймаються як опора існуючої адміністративної структури, навіть незважаючи на існуючи труднощі в ефективному розслідуванні справ, істотні бюджетні обмеження та недостатню координацію із центральним апаратом АМКУ зі стратегічних та адміністративних питань».
Уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська вважає небезпечним скорочення 19 тервідділень та неприпустимою тягу до «фасадних реформ», що пов’язані з покращенням зовнішнього вигляду, який грає другорядну роль, замість занурення у глибинні й важливі процеси, що мають першочергове значення та над якими працювати набагато складніше.
Враховуючи суттєву централізацію ресурсів в АМКУ та в анонсованих міжобласних відділеннях, виникає слушне питання щодо ефективності й належної (достатньої) присутності у областях, де концентрується значна кількість проблем. З наведеної інформації випливає, що АМКУ відмовляється від широкої присутності у більшості регіонів України.
Яскравим прикладом безвідповідального реформування є створення Територіальних секторів НКРЕКП у областях України без статусу юридичної особи та неефективна робота цих представництв на місцях.
Варто звернути увагу, що у нинішній системі функціонування тервідділень більшість справ генерується за заявами від осіб, сконцентрованих в обласних центрах та містах, що територіально знаходяться поряд з ними. Існує ряд районів, розташованих на відстані 150-250 кілометрів від обласного центру, з яких протягом останніх років не надходить жодних заяв щодо вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Зазвичай, це пояснюється можливістю реального контакту на певній місцевості із представниками органів АМКУ. У нинішньому стані матеріального забезпечення територіальні відділення не спроможні дістатися віддалених районів. Причому наявність сучасних засобів зв’язку (мобільного телефонного зв’язку, Інтернету) не має відчутного впливу на комунікації між потенційними заявниками та тервідділеннями, які знаходяться в обласних центрах. Відтак можна прогнозувати, що створення міжобласних відділень призведе до збільшення у 2-3 рази відстані до віддалених районів, спричинить розрив та віддаленість від процесів не лише районного рівня, а й обласного.
Необхідно констатувати, що для подальшої реформи необхідно провести аналіз відсоткового співвідношення розгляду заяв і справ в залежності від наближеності до обласного центру, де знаходиться представництво територіального відділення АМКУ. Тому такий аналіз дасть розуміння географії майбутнього правозастосування. Наявність малих осередків АМКУ без процесуальної самостійності суттєво зменшить представницьку роль на місцях, оскільки такі структурні підрозділи не в змозі будуть визначати хід подальшого розгляду заяв та справ.
Вважаємо, що метою реформування повинно бути створення європейської системи державного управління та контролю, а не «реформи заради реформи». Відомо, що «середньостатистичне» зарубіжне антимонопольне відомство по два і більше років веде великі розслідування із залученням декількох десятків людей з науковими ступенями. Чи може АМКУ на заробітну плату 10-15 тисяч гривень у центральному відомстві залучити десятки людей з реальними науковими ступенями та необхідними знаннями і при цьому відмовитися від розгляду «маленьких» та чисельних змов на торгах, «маленьких» зловживань природними монополіями на місцях? При тому, що у 2014 та 2016 роках не спромоглися забезпечити оплату працівникам тервідділень за гарантованими мінімальними окладами, внаслідок чого вони вимушені були йти у відпустки на 2,5 місяці без збереження заробітної плати.
Комітету не дозволить це зробити об’єктивна українська реальність, яка продукує безліч проблем, відсутніх у європейських країнах, тому є впевненість, що АМКУ при значному скороченні в областях та концентрації людських ресурсів в центрі швидше за все проведе зовнішнє перетворення, але навряд чи якісне, і разом з тим позбавиться людських професійних ресурсів та широкої присутності в областях України.
Маємо надію на те, що Вами буде розглянуто це звернення, вжито належних заходів реагування по суті, припинено ліквідацію Сумського обласного територіального відділення АМКУ та надано відповідь на адресу контактної особи: Аб./скр. № 1879, м. Суми, 40002; Ел.адреса: kondratenkoy@ukr.net»

Станом на 07 серпня 2017 року відповідне звернення підписали представники наступних громадських організацій та громадські активісти:
Вільна профспілка «Воля» Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка – Ю.М. Кондратенко,
ГО «Житловий експерт» – О. В. Пархомчук,
ГО «Асоціація власників житла» – І.О. Рекун,
члени громадської ради при виконкомі Сумської міської ради – В.І. Романенко, В.А. Обозний

Довідково: Бажаючі долучитися до підписання цього звернення можуть звертатися за вищезазначеною контактною адресою, а бажаючі висловити свою думку з приводу даного питання – до редакції газети «Сумщина».

 

No Comments
Іван Савченко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.