У Сумах відкрили сучасний центр лікування серцево-судинних захворювань. Покази для звернення

Вчора, 29 березня, в Сумській обласній клінічній лікарні в рамках програми «Стоп: інфаркт!» було урочисто відкрито «Обласний центр рентгенендоваскулярної хірургії із функцією реперфузійних втручань».

За словами начальника управління охорони здоров’я ОДА Сергія Бутенка, Сумщина потрапила до до 10 областей в Україні, які включені до державної програми з боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Завдяки цьому і отримала сучасний ангіограф фірми «Fillips», призначений для діагностики судинних захворювань.  Але  було вирішено не просто встановити ангіограф, а й відкрити оновлене, за всіма стандартами, відділення рентгенендоваскулярної хірургії, якого раніше не було взагалі в області.

На придбання ангіографа з державного бюджету було виділено 11,5 млн. грн., таку ж суму виділили з обласного бюджету. Крім того, понад 11 млн.  грн. надійшло з обласної казни на облаштування кабінетів, ремонт приміщень. Ще 8 млн. грн передбачено на витратні матеріали.

«35 тисяч людей в області потребують коронарографії, 17 тисяч– стентувань. , – зазначив Сергій Бутенко. – Минулого року лише 2% від тих людей, які цього реально потребує, було надана медичну допомогу. Тому відкриття центру дозволить розширити можливості реально рятувати людське життя. Лікування для жителів області, які потребують необхідної невідкладної допомоги, в цьому центрі буде безкоштовним».

Довідково. Покази до госпіталізації в обласний центр рентгенендоваскулярної хірургії з функцією реперфузійних втручань:

 1. Покази для проведення ендоваскулярного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з гострими коронарними синдромами (далі – ГКС):
  I. Ургентні (ПКВ <12 год):
  1) ГКС з елевацією сегмента ST:
  – Елевація сегмента ST на 1 та більше мм у двох суміжних стандартних відведеннях ЕКГ чи на 2 та більше мм у двох суміжних грудних відведеннях ЕКГ в перші 24 годин від моменту розвитку больового синдрому, блокада лівої ніжки пучка Гіса, що гостро виникла;
  – Істинний кардіогенний шок з підйомом сегмента ST при першій можливості від моменту захворювання та протягом 1 години від розвитку шоку.
  2) ГКС без елевації сегмента ST при наявності:
  – Рефрактерної стенокардії;
  – Тяжкої серцевої недостатності;
  – Кардіогенного шоку;
  – Небезпечних для життя шлуночкових аритмій;
  – Гемодинамічної нестабільності.
  II. Невідкладні (ПКВ> 12 год + симптоми):
  1) ГКС з елевацією сегмента ST:
  – Рецидивуючий больовий синдром у хворих на інфаркт міокарда в перші 24 години захворювання незалежно від глибини та локалізації ураження;
  – Розвиток постінфарктної стенокардії у строки більше 72 годин від початку інфаркта міокарду;
  – Наявність ішемії міокарду (динаміка сегмента ST) за даними навантажувального тестування у хворих на інфаркт міокарда перед випискою зі стаціонару.
  2) ГКС без елевації сегмента ST при наявності хоча б одного з перерахованих первинних критеріїв ризику:
  – Позитивний тропоніновий тест;
  – Зміна сегмента ST або зубця T;
  – Оцінка за шкалою GRACE > 140 балів (додається).
  III. Покази для проведення перкутаного коронарного втручання (далі – ПКВ) після фібринолітичної терапії (від 12 до 24 год після «+» фібриноліза).
  ІV. Рятувальне ПКВ до 24 год (після «-» фібриноліза зі збереженою симптоматикою)
  При ГКС з елевацією сегмента ST:
  1) ПКВ анатомічно значимих стенозів інфаркт-залежної артерії повинно бути проведено у пацієнтів з відповідною анатомією та одним із наступних:
  – Кардіогенний шок або гостра декомпенсована серцева недостатність;
  – Середній або високий ризик ішемії під час проведення неінвазивної проби з навантаженням перед випискою;
  – Спонтанна або провокована ішемія міокарду, що виникає при мінімальному фізичному навантаженні впродовж госпітального періоду.
  2) Відтерміноване ПКВ є необхідним у пацієнтів з ГІМ з підйомом сегмента ST та доказами неефективної реперфузії або реоклюзії після ТЛТ.
  3) Відтерміноване ПКВ значимих стенозів у відкритій інфаркт залежній артерії у стабільних пацієнтів з ГІМ з підйомом сегмента ST після ТЛТ. ПКВ може бути проведене як тільки можливо, найкраще впродовж 24 годин, але не проводиться в перші 2-3 години після ТЛТ.
  При ГКС без елевації сегмента ST:
  При наявності хоча б одного з перерахованих вторинних критеріїв ризику:
  – Цукровий діабет;
  – Ниркова недостатність (швидкість клубочкової фільтрації < 60 мл/хв / 1.73м2);
  – Знижена функція ЛШ (ФВ < 40%);
  – рання постінфарктна стенокардія;
  – Недавнє ПКВ/АКШ;
  – Помірні або високі оцінки ризику за шкалою GRACE (> 109 та <140 балів).
  Відкладена ПКВ оклюзованої інфаркт залежної артерії більше 24 годин у асимптоматичних пацієнтів з 1 або 2 судинними ураженнями у гемодинамічно та електрично-стабільних без ознак ішемії після ГІМ з підйомом сегмента ST не повинна проводитися.
  У випадку якщо пацієнт не може бути доставлений у стаціонар протягом 90 – 120 хвилин, з метою проведення первинного ПКВ і для реперфузійної терапії використовується фібринолізис, метою є зниження затримки реперфузії (тобто часу між первинним контактом з медичним працівником в стаціонарі і введенням голки) до < 30 хв. Після проведення тромболітичної терапії хворому рекомендовано транспортування до стаціонару з можливістю проведення ПКВ в період протягом 24 годин від початку симптомів.
  2. Покази для проведення ендоваскулярного лікування хворих на хронічну ішемічну хворобу серця: стабільна стенокардія напруги ІІІ-ІV ф.кл. верифікована неінвазивними методами (навантажувальні тести, Холтер-моніторинг).
  3. Покази для проведення ендоваскулярного лікування хворих на порушення ритму та провідності серця:
  І. Порушення утворення імпульсу:
  – Зупинка (відмова) синусового вузла.
  ІІ. Порушення проведення імпульсу:
  – Синоаурикулярні блокади;
  – Атріовентрикулярні блокади типу Мобітц ІІ, повні А-В блокади та симптом-обумовлені атріовентрикулярні блокади проведення імпульсу.
  ІІІ. Захворювання, синдроми і феномени:
  – Синдром слабкості синусового вузла;
  – Синдром Морганьї–Адамса–Стокса;
  – Синдром Фредеріка.
  4. Покази для проведення ендоваскулярного лікування хворих на захворювання центральних та периферійних судин:
  – Гемодинамічно значимий атеросклероз сонних артерій;
  – Гемодинамічно значимий атеросклероз ниркових артерій;
  – Гемодинамічно значимий атеросклероз судин здухвинно-стегнового, стегново-підколінного та гомілкового сегментів артерій нижніх кінцівок;
  – Гемодинамічно значимі діабетичні ангіопатії артерій нижніх кінцівок;
  – Варикозне розширення вен сім’яного канатика, варикозне розширення підшкірних вен нижніх кінцівок.
  4.1. Гострі та хронічні порушення мозкового кровообігу (діагностика і лікування можливе за наявності підготовлених кадрів та матеріально-технічного оснащення):
  – Геморагічний інсульт;
  – Ішемічний інсульт;
  – Артеріо-венозні мальформації супра- і субтенторіальної локалізації;
  – Артеріо-венозні мальформації вени Галена;
  – Аневризми (справжні і несправжні) судин головного мозку, екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії;
  – Прямі каротидно-кавернозні співустя;
  – Стенозуючі ураження інтракраніальних відділів брахіоцефальних артерій;
  – Ішемічні ураження головного мозку.
  5. Показання для проведення ендоваскулярного лікування лейоміоми матки:
  – Інтрамуральне та субмукозне розташування міоматозних вузлів;
  – Максимальний діаметр міоматозних вузлів 7-8 см, загальний
  розмір матки до 10 тижнів вагітності;
  – Рецидив міоміоми після консервативної міомектомії;
  – Безпліддя обумовлене міомою матки;
  – Поєднання міоми матки з аденоміозом;
  – Симптомна міома матки (менометрорагія,
  больовий синдром, порушення функції сусідніх органів);
  – Протипоказання до гормональної терапії;
  – Високий ступінь анестезіологічного ризику обумовлений екстрагенітальною патологією.

 

No Comments
Іван Савченко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.